Cambios de grupo 1º cuadrimestre 2022/2023

Os cambios de grupo responderán exclusivamente a circunstancias excepcionais debidamente acreditadas. Na medida do posible, manterase o equilibrio numérico entre os grupos co fin de … Continued

Xornada de benvida UVigo

Os días 5, 6 e 7 de setembro son as datas elixidas para darlle a benvida ao novo curso na Universidade de Vigo, e en … Continued

Xornadas de acollida 2022

As clases do primeiro cuadrimestre comezarán o mércores 7 de setembro. Previamente ao comezo do curso, o martes 6 de setembro, organizamos unha sesión orientativa … Continued

Probas de acreditación de inglés

Para as convocatorias de intercambio internacional do curso 2022/2023 Adiántase para que o estudantado poida ter o certificado cando remate o prazo de presentación de … Continued

Bolsas de desprazamento ao rural

Publícase a Resolución reitoral pola que se convocan bolsas de desprazamento ao rural para o estudantado de Grao da Facultade de Educación e Traballo Social … Continued